Rekrutacja

 

             REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

• Od 4 lutego do 15 lutego przyjmowanie deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

• Od 28 lutego do 15 marca wydawanie i przyjmowanie wniosków do przedszkola.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego - Załącznik nr 1

Uchwała w sprawie określania kryteriów rekrutacji - Załącznik nr 2

Załącznik nr 1

http://www.wikom.pl/pm15p-ce/upload/user/podpisane_zarzadzenie_w_sprawie_rekrutacji.pdf

Załącznik nr 2

http://www.wikom.pl/pm15p-ce/upload/user/uchwala_kryteria_2019.pdf  

Regulamin rekrutacji -    Regulamin rekrutacji  

Rekrutacja  - Klauzula informacyjna